ingyenes webstatisztika

Az Erste Csoport 783 millió euró nettó nyereséget ért el a koronavírus évében

Az Erste Csoport, Kelet-Közép-Európa vezető hitelintézete a koronavírus évét, 2020-at stabil, 2,9 milliárd eurós működési eredménnyel zárta (-1.3% éves összehasonlításban). A tőzsdén jegyzett bankcsoport közel 1,3 milliárd euró kockázati céltartalékot képzett a járvány nyomán várható hitelezési veszteségekre. Ennek eredményeként a nettó nyereség 46,7 százalékkal csökkent, 783 millió euróra. A másik oldalról az ügyfélhitelek állománya 3,6 százalékkal 166,1 milliárd euróra bővült, az ügyfélbetétek 9,9 százalékkal 191,1 milliárd euróra nőttek. Az elsődleges Tier-1 tőkeráta (CET1, végleges) ismét emelkedett, 13,7 százalékról 14,2 százalékra.

 

Stefan Dörfler, az Erste Csoport pénzügyi igazgatója: “Minden piacunkon jó teljesítményt nyújtottunk egy kivételes kihívásokat támasztó évben. Működési eredményünk stabil, tőkehelyzetünk kiváló. Szeretnénk részvényeseinkkel megosztani az eredményt, ezért – az Európai Központi Bank ajánlásával összhangban – 2020-ra 0,5 euró részvényenkénti osztalékra teszünk javaslatot az éves közgyűlésen, emellett részvényenként legfeljebb egy eurót teszünk félre osztalékfizetésre, valamikor későbbre.

 

A BEVÉTELEK ENYHÉN VISSZAESTEK

A nettó kamatbevétel növekedett – leginkább Ausztriában, de Romániában és Magyarországon is – éves összehasonlításban 0,6 százalékkal 4,8 milliárd euróra. Csehországban a nettó kamatbevétel jelentősen visszaesett a kamatok csökkenése miatt. A nettó díj- és jutalékbevétel 1,2 százalékkal 1,98 milliárd euróra csökkent. Az értékpapír-üzletág és az eszközkezelés magasabb jövedelme nem tudta teljes mértékben ellensúlyozni az egyéb díj- és jutalékbevételek – elsősorban a pénzforgalmi szolgáltatások terén tapasztalt – visszaesését. A kereskedési tevékenység nettó eredménye és a piaci értéken nyilvántartott pénzügyi eszközök nyeresége/vesztesége sorokon a bevétel összességében jelentősen 32,1 százalékkal csökkent és megközelítette 200 millió eurót. A működési bevétel ezért 1,4 százalékkal 7,2 milliárd euróra esett vissza.

 

A KIADÁSOK IS ENYHÉN CSÖKKENTEK

Ugyanakkor a bankcsoportnak sikerült csökkenteni az általános igazgatási költségeket 1,5 százalékkal 4,2 milliárd euróra. A személyi ráfordítások 0,6 százalékkal mérséklődtek, 2,5 milliárd euróra, a pozitív devizahatások és a személyi állomány csökkenése nyomán: az időszak végén (teljes munkaidős egyenérték szerint), 47 284 főről 45 690 főre. Ez a 3,4 százalékos visszaesés leginkább a pénzszállítás és egyes adminisztrációs szolgáltatások romániai kiszervezésének tulajdonítható. Az egyéb igazgatási költségek 3,8 százalékkal 1,2 milliárd euróra csökkentek. Az egyéb igazgatási költségek között nyilvántartott, a betétbiztosítási alapokba fizetendő hozzájárulások 132 millió euróra nőttek. Az amortizáció és értékcsökkenés változatlanul 541 millió eurót tett ki.

 

A NAGYFOKÚ KOCKÁZATI CÉLTARTALÉKOLÁS negatívaN hatott az eredményre

Összességében a működési eredmény 1,3 százalékkal 2.9 milliárd euróra csökkent, ugyanakkor a költség/bevétel ráta változatlanul 59,0 százalék. A nettó céltartalék-képzés miatt a pénzügyi eszközökre elszámolt nettó értékvesztés -1,3 milliárd euró lett, vagyis az átlagos bruttó ügyfélhitelek állományának arányában 78 bázispontot tett ki (szemben a 2019. évi -439,2 millió euróval és 7 bázisponttal).  A hitelekre képzett céltartalékok jelentős növekedését elsősorban a koronavírus-járvány miatt romló makrogazdasági kilátások okozták. Ugyanakkor pozitív hatást jelentett a már korábban leírt hiteleken realizált megtérülés Romániában és Magyarországon. A bruttó ügyfélhitelekhez viszonyított NPL-ráta 2,7 százalékra romlott (2,5 százalékról), az NPL-fedezeti arány pedig 88,6 százalékra nőtt (77,1 százalékról).

Az egyéb működési eredmény -278 millió euróra javult (-628 millió euróról). Az itt elszámolt szanálási alapokba fizetendő éves hozzájárulás – főként Ausztriában – nőtt, közel 94 millió euróra. A bankadók és tranzakciós illetékek 118 millió euróra csökkentek, ami főként a romániai bankadó eltörlésének köszönhető. Az előző évben az egyéb működési eredményben szerepelt 153 millió euró céltartalék is román leányvállalat üzleti tevékenységét érintő legfelsőbb bírósági határozat nyomán várható veszteségekre, valamint 165 millió euró goodwill-leírás Szlovákiában.

A bevételeket terhelő adók 343 millió euróra mérséklődtek. A kisebbségi részesedések utáni nyereség 45 százalékkal 242,3 millió euróra csökkent a takarékpénztárak hozzájárulásában bekövetkezett jelentős visszaesés miatt. Az anyavállalatra jutó nettó eredmény (nettó nyereség) 46,7 százalékkal csökkent, 783,1 millió euró volt.

 

a hitel- és betétállomány egyaránt nőtt

A bankcsoport mérlegfőösszege 12,9 százalékkal 277,4 milliárd euróra nőtt. Eszköz oldalon a készpénz- és pénzeszközök növekedtek, főként Ausztriában, összesen 35,8 milliárd eurót tettek ki, 235,2 százalékkal bővülve. A hitelintézeteknek nyújtott hitelek és más kintlévőségek állománya 6,9 százalékkal 21,5 milliárd euróra nőtt. Az ügyfeleknek nyújtott hitelek és követelések állománya 3,6 százalékkal 166,1 milliárd euróra nőtt a Horvátországban, Szlovákiában, Ausztriában és Szerbiában tapasztalt kifejezetten erőteljes hitelállomány-bővülés nyomán.

Forrás oldalon a hitelintézetek által elhelyezett betétek jelentős mértékben, 24,8 milliárd euróra emelkedtek (+88,5 százalék) az EKB megnövekedett refinanszírozásának (TLTRO-tranzakciók) eredményeként. Az ügyfélbetétek állománya – minden elsődleges piacon, de leginkább Ausztriában és Csehországban – tovább nőtt, 191,1 milliárd euró volt, ami éves szinten 9,9 százalék növekedés. A hitel/betét ráta 86,9 százalékon állt (az előző évi 92,2 százalék után).

 


 

PÉNZÜGYI ADATOK
             
  Eredménykimutatás  
  millió euróban   2019 2020 változás %  
  Nettó kamatbevétel   4 746,8 4 774,8 0,6  
  Nettó díj- és jutalékbevétel   2 000,1 1 976,8 -1,2  
  Kereskedési tevékenység nettó eredménye   293,8 199,5 -32,1  
  Működési bevételek   7 255,9 7 155,1 -1,4  
  Működési kiadások   -4 283,3 -4 220,5 -1,5  
  Működési eredmény   2 972,7 2 934,6 -1,3  
  Értékvesztés a pénzügyi eszközökön   -39,2 -1 294,8 3203,1  
  Céltartalékolás utáni működési eredmény   2 933,5 1 639,8 -44,1  
  Anyavállalatra jutó eredmény   1 470,1 783,1 -46,7  
   
  Legfontosabb arányszámok az eredménykimutatásban   2019 2020 change  
  Nettó kamatkülönbözet (átlagos kamatozó eszközökre vetítve)   2,18% 2,08% -0,10 PP  
  Költség/bevétel arány   59,0% 59,0% 0 PP  
  Céltartalékolási ráta (átlagos bruttó ügyfélhitel-állományra vetítve)   0,02% 0,78% 0,76 PP  
             
             
  Mérlegadatok  
  millió euróban   Dec 19 Dec 20 % change  
  Ügyfeleknek nyújtott hitelek és követelések   160 270 166 050 3,6  
  Kockázattal súlyozott eszközök (RWA)   118 600 120 100 1,3  
  Ügyfélbetétek 173 846 191 070 9,9  
  Mérlegfőösszeg   245 693 277 394 12,9  
   
  Legfontosabb arányszámok a mérlegben   Dec 19 Dec 20 change  
  Hitel/betét arány   92,2% 86,9% -5,3 PP  
  NPL-ráta   2,5% 2,7% 0,2 PP  
  NPL-fedezeti-ráta (biztosítékok nélkül))   77,1% 88,6% 11,5 PP  
  CET-1 alaptőkeráta (végleges)   13,7% 14,2% 0,5 PP  
             
             
  Legfontosabb arányok az Erste Csoport részvényeinél  
  Euróban részvényenként   2019 2020 % change  
  Egy részvényre jutó nyereség (EPS)   3,23 1,57 -51,4  
  Javasolt osztalékfizetés (az EKB ajánlásának megfelelően)   0,50  
  Lehetséges jövőbeni osztalékfizetésre elkülönített összeg(kifizetés csak az EKB jelenlegi ajánlásának feloldása után)   legfeljebb 1,00  
             

Az itt szereplő adatok csak előzetes, nem auditált adatoknak tekintendők. Az auditált pénzügyi beszámolókat a 2020. év eredményeit bemutató Éves jelentéssel közöljük 2021. március 26.-án.

640x40_feher
Scroll To Top