ingyenes webstatisztika

30 ezerrel kevesebb alkalmazott a kisboltokban

A kisboltok nehezebben bírják a versenyt. A bérversenyben is nehezebb a soruk, így egyre kevesebb az alkalmazottjuk. Negyedével csökkent is a számuk az elmúlt években. 

Öt esztendő alatt – 2015-től 2019-ig – a legkisebb boltokban foglalkoztatott alkalmazottak létszáma 30 ezer fővel csökkent. Eközben  133-ről 120 ezerre csökkent a boltok száma (az élelmiszer és iparcikk boltokat nézve), ami egyik oka az alkalmazotti kör leépülésének. A másik ok, hogy a kisebbek, akik még maradtak, nehezen bírják a bérversenyt.

A statisztika egyik oldalról összegzi a foglalkoztatási adatokat, amiben minden munkát végző alkalmazott, vállalkozó, szövetkezeti tag, vagy éppen segítő családtag is benne van. Egy másik módszertan alapján a négy főnél többet foglalkoztató vállalkozásokat is felméri. Az eltérő módszertanok ellenére azért összevezethető a két adatsor és ki is rajzolódik egy irányzat.

A foglalkoztatottak száma csökkent a boltos világban, szemben a nemzetgazdaság egészével, miközben évről-évre 5-6%-kal bővül a kiskereskedelmi piac. Ezen belül – vállalkozásnagyságtól függetlenül – csökkent az alkalmazottak száma is, akik munkaviszonyban ügyködnek a boltokban.

A négy főnél nagyobb boltos körben ugyanakkor nem figyelhető meg a létszám csökkenése, sőt, némi létszám emelkedés mutatkozik, így az összlétszám esésének oka az, hogy a kisboltosok alkalmazottainak száma csökken (ahol legfeljebb négy fő az alkalmazottak száma).

Ez a létszámcsökkenés öt esztendő alatt 30 ezerre duzzadt, boltjaik mellett ennyi alkalmazottat vesztettek a legkisebb boltosok. Nem véletlen a sok “rögtön jövök” táblácska sem sok boltbejáratnál, ott akkor már csak egy alkalmazott dolgozik.

A legnehezebb a kistelepülések kisboltjainak, ahol a legkisebb a boltos vállalkozások mozgástere. Ez pedig már több, mint boltos kérdés.

Az adatokból az is kiolvasható, hogy az összes alkalmazott száma 11 ezer fővel csökkent a jelzett időszakban. Ezzel együtt a négy főnél többet foglalkoztató boltos körben  19 ezer fővel emelkedett az alkalmazotti létszám:

boltos világ 2015 2016 2017 2018 2019. 

III. negyedév

foglalkoztatott, összes 369 368 368 361 348
ebből alkalmazott 316 314 319 315 305
alkalmazott

4 főnél nagyobb vállalkozásnál

193 199 202 210 212
alkalmazott kisboltosnál

(1-4 főt foglalkoztatóknál)

123 115 117 105 93
KSH, foglalkoztatottak és alkalmazottak száma, érték: ezer fő,

alkalmazott négy főnél nagyobb vállalkozásnál: átlagos állományi létszám

éves adatok, 2019: harmadik negyedév, eltérő módszertanok az egyes

időszakokban és csoportokban

Az egyéni, önálló vállalkozók az előbbiekhez képest tartották magukat, boltjaik száma csak kisebb mértékben csökkent az öt év alatt, 45 ezerről 42 ezerre.

(blokkk.com)

640x40_feher
Scroll To Top